موشک زیرکشت

برای نخستین بار در دنیا شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین توسط نیروی هوافضای سپاه انجام شد