سخنرانی دکتر سید حمید روحانی در قرارگاه ثارالله تهران ۹۶٫۲٫۱۲

صوت